IZRADA CREVA VISOKOG PRITISKA

Naš program izrade creva obuhvata proizvodnju svih vrsta creva niskog, srednjeg i visokog pritiska.

Proizvodni program

Vršimo izradu creva za protok različitih fluida:

 

Usluge popravke

Osim izrade creva, vršimo i usluge popravke istih. U popravke ubrajamo;